«Өз саласындағы көш басшы компаниялар бізге табысты болуын сеніп тапсырады»
– Андрей Нугманов, серіктес, BI блогының директоры

Байланыс тұлғасы:

Алексей Черников
ТЭК блогының директорының орынбасары
Т.: +7 (495) 748-05-75
E-mail: achernikov@at-consulting.ru

Компанияның көтеретін шығындарын оптимизация ету оның басшыларын жаңа тиімді шығындарды басқару инструменттерін іздеуді мәжбүрлейді. Өз өнімінің бәсекелестігін қолдау үшін және өнімді шығаруды тоқтату жайындаға шешімді қабылдау үшін бизнес – процестер мен өнімдер жайындағы нақты ақпарат қажет. Шығын мен маржиналды рентабельділікті анықтауда ең тиімді әдіс болып АВС (Аctivity based costing) әдісі табылады. Ол кәсіпорын өндірісіне байланысты негізгі бизнес – процестер мен операциялар қимасында түрлі қаржы мәндері жайында ақпаратты жүйелендіру мен топтауды қамтамасыз етеді. АВС моделін құрудан ең тиімді нәтиже алу үшін AT Consulting отын-энергетикалық комплекс компанияларына келесі қызметтерді ұсынады:

- Методологияны өндіру, оның ішінде негізге өнімдер мен қолдаушы процестерді анықтау, аллокациялық базаны анықтау әдістерін формализациялау, алгоритмдер мен есептемелер реттілігін анықтау;

- Түрлі үлестіру әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін есептеу модельдерін құру ( тура, циклді, матрицалы);

- Нәтижелерді салыстыру үшін бірнеше әдістемені қолдана отырып тез арада қайта санау мүмкіндігі және шығындарды оптималды бөлу әдісін анықтау;

- Түрді жүйелермен интеграцияны құру, мысалға, есептеу – нақты өзіндік құнды есептеу, жоспарлау – жоспарланған құнды анықтау;

Сонымен қатар шешім компанияға:

- Әр бизнес – мәселе үшін оның спецификаясына сай алдын-ала дайындалған әдістерді қолдану;

- Ең шығынды процестер, өнімдер, өткізу каналдарын анықтау;

- Есептеу уақыттарын азайту және алынатын есептелген мәндер сапасын жақсарту;

Ақпараттардың толықтығы мен тазалығын қамтамасыз ететін бірыңғай аллокация моделін құру. 

Пікірлер

Альфа-Банк

Михаил Коленкин, Альфа-Банк АТ бөлімі басшысының бірінші орынбасары

AT Consulting Альфа-Банктың Business Intelligence-ты дамытудағы стратегиялық серіктесі болып табылады. AT Consulting-тың көмегінің арқасында біз бірқатар маңызды инфрақұрылымдық және бизнес жобаларды жүзеге асырдық. Мысалы: мәліметтер қорын жаңа платформаға көшіру, маркетингтік кампанияларды басқару жүйесін орнату.

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Өкілдіктер