«Өз саласындағы көш басшы компаниялар бізге табысты болуын сеніп тапсырады»
– Андрей Нугманов, серіктес, BI блогының директоры

Байланыс тұлғасы:

Сергей Лысак
Бизнесті дамыту директоры
тел.: +7 (905) 500-19-07
E-mail: slisak@at-consulting.ru

Көптеген ірі мекемелерде әдетте барлық қызметкерлерге қол жетімді түрде компанияның стратегиясы жарияланады. Бірақ іс жүзінде сол мекемелердегң қағаз жүзінде қабылданған стратегиялар мен олардың іс жүзінде іске асуы екі талай болып қала береді. Жалпы стратегиялық жоспарлау компания менеджментіне бизнестің даму бағыттарын анықтауға, компанияның бәсекеге қабілеттігін арттыру мақсатында әкімшілік жіне структуралық өзгерістер жайлы шешімдер қабылдауға, әрі қарайда компанияның қарқынды әлгері дамуы үшін мақсаттар қоюға және сол мақсаттарға жету үшін негізгі жұмыстарды ерекшелендіруге мүмкіндік береді.

AT Consulting компаниясы қаржы секторындағы компанияларға стратегиялық болжау мәселелері бойынша орталықтандырылған шешім түрлерін ұсынады. Ол шешім келесідей мүмкіндіктерден тұрады:

– Бизнес-үрдістерді құрастыруда нұсқаулықтар беру мен стратегиялық жоспарлау үрдісін автоматтандыру;

– Стратегиялық жоспарлаудың операциялық бюджеттермен логикалық байланысы бар, мәліметтердің ашықтығын қамтамасыз ететін моделін жасау;

– Негізгі инструменттер шоғын қалыптастыру. Мысалы үшін: дебиторлық қарыздарды жоспарлау, ақша қорының түсімін жоспарлау, қарыздарды басқару мен капитал қорын шақыру сияқты инструменттер;

– Стратегиялық жоспар моделінің жедел қайта есептетілу мүмкіндігі. Туындауы мүмкін барлық жағдайларды модельдеу;

– Стратегиялық доспарлау барысында қабылданған мақсаттардың орындалу барысын іс жүсінде бақылау мүмкіндігі.

Жоғарыда айтылған мүмкіндіктердің арқасында бизнес келесідей мүмкіндіктерге қол жеткізеді:

– Стратегиялық бюджет көлемін анық болжау мүмкіндігі арқылы компания басшылығы дамудың тиімді стратегиясын таңдауға мүмкіндік алады;

– Әртүрлі деңгейдегі жоспарларды формалау үшін ортақ компания көлеміндегі үлгілерді қолдану;

– Қысқа уақыт аралығында және орташа уақыт аралығындағы жоспарлаудың көрсеткіштерін бейнелеу құралы;

Келісілген стратегиялық жоспарға қол жеткізу уақытының азаюы;

Пікірлер

Альфа-Банк

Дмитрий Сережин, қаржы директоры, Альфа-Банктің «Қаржы» бөлімі

AT Consulting мамандарымен бірлесе жұмыс атқару, олардың тәжірибесі мен сараптамасын ескере келгенде, ортақ жобаларымыздың сапалы нәтижеге ие болуына  сенімділік береді.

Пікірлер

ВымпелКом

Елена Шматова, «ВымпелКом» ААҚ-ң бас директоры

Біздің ERP-жүйеміз бүгінгі таңда жұмыс істейтін тұтынушылар саны бойынша ресейлік телекоммуникациялық секторында ең ірілер қатарында. Біздің AT Consulting-пен бірлесіп жұмыс істеуіміздің арқасында бізге осы ауқымды жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі туды, ол біздің компаниямызды бизнестің жаңа деңгейіне көтерді.

Өкілдіктер