«Біздің көшбасшы АТ-жүйелеріміз бойынша біліктілігі дәлелденген, AT Consulting "Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне" ие»  
– Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің басшысы, вице-президент

Байланыс тұлғасы:

Сергей Лысак
Бизнесті дамыту директоры
тел.: +7 (905) 500-19-07
E-mail: slisak@at-consulting.ru

Телекоммуникациялық компаниялар алдында туындайтын операциялық тәуекелдерге мысал келтіретін болсақ: компанияның әкімшілік структурасының тиімсіздігі, кездейсоқ немесе қасақана ұйымдастырылған жеке тұлғалар немесе заңды тұлғалар тарапынан болатын шаралар, компания бақылауынан тыс сыртқы ортаның қолайсыз жағдайлары, ақпараттық жүйелер мен құрал-жабдықтың істен шығуы. Бұндай тәуекелдердің соңы үлкен шығындарға ұласуы әбден мүмкін. Телекоммуникация секторының мекемелеріне бұдай мәселелерді шешуге арнайы Операциялық тәуекелдерді басқару (Governance Risk and Compliance), жуйелері көмектеседі. Ол жүйе

Операциялық тәуекелдерді басқару үрдістерін нормативтік актілер мен талаптарға (SOX, Basel II, ISO) сай қылып қана қоймай, сондай-ақ бизнес алдында тұрған келесідей мәселелерді шешуге көмектеседі:

– Бизнес үрдістердің «осал тұстарын» анықтауға;

– Компания қызметін оңтайландыру мен шығын санын азайту шараларын жоспарлау;

– Мекеменің тиімді әкімшілік структурасын құратыру;

– Мүмкін болатын шығандар санын болжау және сол шығынды өтеуге кететін қаржы көлемін анықтау;

AT Consulting компаниясы телеокммуникация секторындағы клиенттеріне Операциялық тәуекелдерді басқару

бойынша әлем таныған шешімдердің Oracle Governance, Risks and Compliance, SAS OPRisks Management және SAP бағдарламалық кешендерін орнату бойынша барлық қызме түрлерін ұсынады. 

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Пікірлер

Росгосстрах

Мария Вожегова, басқарма мүшесі, «Росгосстрах» ААҚ АТ мен операциялары бойынша вице-президенті

Мен AT Consulting-пен серіктестігімізді және бұл компанияның тапсырыс берушіге деген көз-қарасын  жоғары бағалаймын. Біз үшін ерекше маңызды болып AT Consulting мамандарының клиенттермен өзара тиімді шарттарда ұзақ мерзімдік қарым-қатынасты көздеуі болып табылады.

Өкілдіктер