«Біздің көшбасшы АТ-жүйелеріміз бойынша біліктілігі дәлелденген, AT Consulting "Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне" ие»  
– Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің басшысы, вице-президент

Мұнай және энергетика кешені — Кәсіпорынды басқару жүйелері


Байланыс тұлғасы:

Сергей Лысак
Бизнесті дамыту директоры
тел.: +7 (905) 500-19-07
E-mail: slisak@at-consulting.ru

Улкен мекемелердің көбі бизнес-шешімдерді қабылдау кезінде түрлі ақпарат көздерін қолданады, түрлі жеткізушілердің ақпараттық жүйелерінен, территориалды бөлінген филиал мен офистерден. Форматтардың түрлілігі, енгізу кезіндегі қателер жүйедегі ақпараттардың қайталануына әкеледі, бұл өз кезінде оларды өңдеуде уақыт пен басқарудың шешімдердің сапасына әсерін тигізеді.Осындай сауалдарды шешу үшін AT Consulting телекоммуникациялар секторындағы компанияларға Мастер мәліметтерді басқару (Master Data management) жүйесін ұсынады, ол мәліметтерді жинақтайды, олардағы өзгерістерді бақылайды, бірдей негізгі мәліметтерді барлық түрлі корпоративті жүйелерге таратады.

Анықтап келгенде, осындай шешімдер мастер - мәліметтерді басқаруға мүмкіндік береді:

Компанияның клиенттеріне:

Клиенттің контактілері, куәліктері, байланыстары, сонымен қатар оның катысуымен өткен мәмілелердің және оған оқталған маркетингтік ұсыныстар туралы жиналған тазаланған «алтын» тарихи эталонын құру.Эталонды құру кезінде автоматталған (90 % дейінгі) типтік ақпараттарды тазарту (КЛАДР бойынша адрестер, телефондар, email және т.б.), сонымен қатар дедубликация (компанияның түрлі ақпараттық жүйелерінде қайта енгізілген клиенттерді іздеу).

Өнімдер:

Компанияның өнім желілерінің тарихи есебін жүргізу; көп профилді желінің өнімдерін жалпы эталондарға келтіру; өнімдердің иерархиялық және күрделі байланыстары қолдау, соның ішінде иерархиялардың сценарийлығын (қолданушының сценарийіне, роліне және локациясына байланысты эталонлы топтаманы құрушы «көзқарас» мәндердің көрінісі).

Келісімдер мен ұсыныстар:

Келісімдер турасы мәліметтердің тарихи эталоны, олардың бір жағы ретінде компания клиенттері, сонымен қатар оларға ұсынылған маркетингтік ұсыныстар.

Нормативтік-анықтамылық ақпарат (НАА):

НАА тарихи эталондарын және олардың анықтамалық ақпараттарымен байланыстарын қолдау, мән көздерін эталондық мастер-мәндерге келтіру. Эталонды мәндер есептемелер мен аналитикалық витриналарда көрінісін алып, оларды түсінуді оңайлатады.

AT Consulting компаниясы телекоммуникация секторындағы компанияларға мастер-мәліметтерді басқару жүйелерін енгізу және қолдаудағы толың комплекті қызмет көрсетуді ұсынады. Тапсырыс берушінің корпаративтік стандарттары мен ұнатуларына байланысты шешім өз классындағы IBM, Oracle, Informatica, SAS немесе SAP сияқты ең танымал өнімдердің негізінде болуы мүмкін.

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Өкілдіктер