«Біздің көшбасшы АТ-жүйелеріміз бойынша біліктілігі дәлелденген, AT Consulting "Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне" ие»  
– Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің басшысы, вице-президент

Мұнай және энергетика кешені — Кәсіпорынды басқару жүйелері


Контактное лицо:

Евгений Сорокин
Директор по развитию, практика SAP ER
Т.: +7 (960) 622 18 77
E-mail: esorokin@at-consulting.ru

ИТ-стратегиялар жайындағы жобалардың негізі – барлық мемлекеттік басқару органдарының немесе РФ субьектілерінің ақпараттық жүйесінің барлық элементтеріне эффективті түрде дамитын формализацияланған схеманы құру. ИТ-стратегияны өңдеу қаржы тәуекелдерін минимизациялауға және РФ субъектінің, басқару мекемесінің ақпараттық даму кезеңдерін анықтап көруге мүмкіндік береді.

AT Consulting мемлекеттік басқару органдарына арналған ит-стратегия және ит-инфраструктура жобасын дайындауда қызмет көрсетуді ұсынады:

Шешілетін мәселелер:

- Басқару органының даму жоспарлары мен стратегиясы, ағымдағы және жоспарланған жобалар мен ИТ-инфраструктураны дамыту жайында мәліметтерді жинау және анализдеу;

- ИТ-инсфраструктурасы мен ИТ-қызметтерін көрсетуді дамыту және қолдау процестерін қарастыру;

- ИТ-инфраструктурасы мен процестеріндегі ағымдағы проблемаларын анықтау, ИТ жағынан басқару органының өндірісін қамтамасыз ету үшін талаптарды анықтау (басқару органының даму стратегиясына сәйкес);

- Қажетті нәтижелерге жету үшін әдістерді сипаттайтын методологияны құру;

- ИТ дамыту концепциясын анықтайтын векторды, сонымен қатар мақсаттар мен дәйекті түрде жүргізілген жетістік критерийлерін құру;

- Жана мақсатты ИТ инфраструктура моделін, және оған тиесілі компоненттеріне деген талаптар мен олар арасындағы байланыстар,ИТ даму мен колдау процестеріне деген талаптарды анықтау;

- ИТ даму жоспарын құру, нормативті-құқықтық актілер және федеральді аймақтық заңнамалар жағынан ИТ қойылатын талаптарға сай жобалар портфелін анықтау;

РФ қаржы министірлігі немесе РФ субъектінің формасы бойынша жобалардың ИТ даму стратегиясы шегінде қаржы-экономикалық дәлелдеу. 

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Пікірлер

Альфа-Банк

Дмитрий Сережин, қаржы директоры, Альфа-Банктің «Қаржы» бөлімі

AT Consulting мамандарымен бірлесе жұмыс атқару, олардың тәжірибесі мен сараптамасын ескере келгенде, ортақ жобаларымыздың сапалы нәтижеге ие болуына  сенімділік береді.

Өкілдіктер