«Өз саласындағы көш басшы компаниялар бізге табысты болуын сеніп тапсырады»
– Андрей Нугманов, серіктес, BI блогының директоры

Мұнай және энергетика кешені — Кәсіпорынды басқару жүйелері


Байланыс тұлғасы:

Алексей Черников
ТЭК блогының директорының орынбасары
Т.: +7 (495) 748-05-75
E-mail: achernikov@at-consulting.ru

Компанияның көтеретін шығындарын оптимизация ету оның басшыларын жаңа тиімді шығындарды басқару инструменттерін іздеуді мәжбүрлейді. Өз өнімінің бәсекелестігін қолдау үшін және өнімді шығаруды тоқтату жайындаға шешімді қабылдау үшін бизнес – процестер мен өнімдер жайындағы нақты ақпарат қажет. Шығын мен маржиналды рентабельділікті анықтауда ең тиімді әдіс болып АВС (Аctivity based costing) әдісі табылады. Ол кәсіпорын өндірісіне байланысты негізгі бизнес – процестер мен операциялар қимасында түрлі қаржы мәндері жайында ақпаратты жүйелендіру мен топтауды қамтамасыз етеді. АВС моделін құрудан ең тиімді нәтиже алу үшін AT Consulting отын-энергетикалық комплекс компанияларына келесі қызметтерді ұсынады:

- Методологияны өндіру, оның ішінде негізге өнімдер мен қолдаушы процестерді анықтау, аллокациялық базаны анықтау әдістерін формализациялау, алгоритмдер мен есептемелер реттілігін анықтау;

- Түрлі үлестіру әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін есептеу модельдерін құру ( тура, циклді, матрицалы);

- Нәтижелерді салыстыру үшін бірнеше әдістемені қолдана отырып тез арада қайта санау мүмкіндігі және шығындарды оптималды бөлу әдісін анықтау;

- Түрді жүйелермен интеграцияны құру, мысалға, есептеу – нақты өзіндік құнды есептеу, жоспарлау – жоспарланған құнды анықтау;

Сонымен қатар шешім компанияға:

- Әр бизнес – мәселе үшін оның спецификаясына сай алдын-ала дайындалған әдістерді қолдану;

- Ең шығынды процестер, өнімдер, өткізу каналдарын анықтау;

- Есептеу уақыттарын азайту және алынатын есептелген мәндер сапасын жақсарту;

Ақпараттардың толықтығы мен тазалығын қамтамасыз ететін бірыңғай аллокация моделін құру. 

Пікірлер

SAS

Валерий Панкратов, SAS Россия/СНГ бас директоры

AT Consulting компаниясымен бірлесе жұмыс атқару барысында, бұл компания жайлы бірде-бір сәтсіз жобасы болмаған сенімді бизнес-серіктес деген тұжырым қалыптасты.

Пікірлер

Oracle

Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің бастығы, Вице-президент

Біздің ERP, CRM, EPM сияқты көш басшы АТ жүйелерімізде жоғары тәжірибелі болу және Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне ие болу,  AT Consulting компаниясын нарықтың талабына сай, атқаратын жұмыстарының жоғары стандарттарға сай екендігің бір дәлелі болып табылады.

Өкілдіктер