«Өз саласындағы көш басшы компаниялар бізге табысты болуын сеніп тапсырады»
– Андрей Нугманов, серіктес, BI блогының директоры

Мұнай және энергетика кешені — Кәсіпорынды басқару жүйелері


Байланыс тұлғасы:

Сергей Лысак
Бизнесті дамыту директоры
тел.: +7 (905) 500-19-07
E-mail: slisak@at-consulting.ru

Компанияның шығындар санын азайту мәселесі компания басшыларына шығындарды басқарудың жаңа тиімді шараларын қарастыруды ойластырады. Компания өндіретін өнімнің бағасын бәсекеге сай етіп орнату үшін немесе сол өнімді өндіруді тоқтату шешімін шығармас бұрын сол өнімді өндіруге кететін шығындардың тура санын білу қажет. Бұл мәселелерді шешу үшін қолданылатын атаулы тәсілдердің бірі ол ABC (Аctivity based costing). Ол компанияның қызметінде атайлы орын алатын бизнес-үрдістері мен операцияларының қаржылық көрсеткіштер жайлы ақпаратты жинайды әрі жүйелейді.

Мекеменің одан да тиімді АВС-моделін құрастыру үшін АТ Consulting компаниясы телекоммуникация секторындағы клиенттеріне келесідей қызмет түрлерін ұсынады:

– Негізгі өнімдер мен олардың сипаттамаларынан тұратын, негізгі операциялық үрдістер мен олардың сипаттамаларынан тұратын, негізгі алгоритмдер мен олардың орындалу тәртібін сипаттайтын нұсқаулық жасау;

– Әртүрлі тарату тәсілдерін қолданатын есеп беру құрастыру үшін ортақ модельдер жасау;

– Шығындарды тиімді үлестіру үшін бірнеше тәсілдерді салыстырып, дұрыын онықтау мүмкіндігі;

– Әртүрлі жүйелермен автоматты түрде байланысу;

Бұндай шешім компаниялар үшін келесідей мүмкіндік береді:

– Әрбір бизнес-мәселеге өзіне сай спецификацияға байланысты шығындарды үлестіру үлгісін қолдану;

– Шығыны ең жоғары үрдісті, өнімді, өткізу каналын және т.б анықтау мүмкіндігі;

– Есеп беруге кететін уақыт мөлшерін азайту мен есеп беру түрлерінің санының артуы;

Ортақ мәліметтердің ашықтығы мен толықтығын қамтамасыз ететін аллокация моделін құрастыру;

Пікірлер

Ресей Жинақбанкі

Виктор Орловский, басқарма мүшесі, «Ресей Жинақбанкі» ААҚ-ң үлкен вице-президенті

Маған AT Consulting-пен жұмыс істеу ең алдымен бұл компанияның мамандарының талап етілген нәтижеге жету жолында ешқандай қиындықтарға мойымай, жаңа шешімдер таба білуі және соның салдарынан кәсіби өрлей білуі ұнайды.

Пікірлер

Росгосстрах

Мария Вожегова, басқарма мүшесі, «Росгосстрах» ААҚ АТ мен операциялары бойынша вице-президенті

Мен AT Consulting-пен серіктестігімізді және бұл компанияның тапсырыс берушіге деген көз-қарасын  жоғары бағалаймын. Біз үшін ерекше маңызды болып AT Consulting мамандарының клиенттермен өзара тиімді шарттарда ұзақ мерзімдік қарым-қатынасты көздеуі болып табылады.

Өкілдіктер