«Өз саласындағы көш басшы компаниялар бізге табысты болуын сеніп тапсырады»
– Андрей Нугманов, серіктес, BI блогының директоры

ИТ-стратегиялар жайындағы жобалардың негізі – барлық мемлекеттік басқару органдарының немесе РФ субьектілерінің ақпараттық жүйесінің барлық элементтеріне эффективті түрде дамитын формализацияланған схеманы құру. ИТ-стратегияны өңдеу қаржы тәуекелдерін минимизациялауға және РФ субъектінің, басқару мекемесінің ақпараттық даму кезеңдерін анықтап көруге мүмкіндік береді.

AT Consulting мемлекеттік басқару органдарына арналған ит-стратегия және ит-инфраструктура жобасын дайындауда қызмет көрсетуді ұсынады:

Шешілетін мәселелер:

- Басқару органының даму жоспарлары мен стратегиясы, ағымдағы және жоспарланған жобалар мен ИТ-инфраструктураны дамыту жайында мәліметтерді жинау және анализдеу;

- ИТ-инсфраструктурасы мен ИТ-қызметтерін көрсетуді дамыту және қолдау процестерін қарастыру;

- ИТ-инфраструктурасы мен процестеріндегі ағымдағы проблемаларын анықтау, ИТ жағынан басқару органының өндірісін қамтамасыз ету үшін талаптарды анықтау (басқару органының даму стратегиясына сәйкес);

- Қажетті нәтижелерге жету үшін әдістерді сипаттайтын методологияны құру;

- ИТ дамыту концепциясын анықтайтын векторды, сонымен қатар мақсаттар мен дәйекті түрде жүргізілген жетістік критерийлерін құру;

- Жана мақсатты ИТ инфраструктура моделін, және оған тиесілі компоненттеріне деген талаптар мен олар арасындағы байланыстар,ИТ даму мен колдау процестеріне деген талаптарды анықтау;

- ИТ даму жоспарын құру, нормативті-құқықтық актілер және федеральді аймақтық заңнамалар жағынан ИТ қойылатын талаптарға сай жобалар портфелін анықтау;

РФ қаржы министірлігі немесе РФ субъектінің формасы бойынша жобалардың ИТ даму стратегиясы шегінде қаржы-экономикалық дәлелдеу. 

Пікірлер

Альфа-Банк

Михаил Коленкин, Альфа-Банк АТ бөлімі басшысының бірінші орынбасары

AT Consulting Альфа-Банктың Business Intelligence-ты дамытудағы стратегиялық серіктесі болып табылады. AT Consulting-тың көмегінің арқасында біз бірқатар маңызды инфрақұрылымдық және бизнес жобаларды жүзеге асырдық. Мысалы: мәліметтер қорын жаңа платформаға көшіру, маркетингтік кампанияларды басқару жүйесін орнату.

Пікірлер

SAS

Валерий Панкратов, SAS Россия/СНГ бас директоры

AT Consulting компаниясымен бірлесе жұмыс атқару барысында, бұл компания жайлы бірде-бір сәтсіз жобасы болмаған сенімді бизнес-серіктес деген тұжырым қалыптасты.

Өкілдіктер