«Біздің көшбасшы АТ-жүйелеріміз бойынша біліктілігі дәлелденген, AT Consulting "Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне" ие»  
– Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің басшысы, вице-президент

ИТ-стратегиялар жайындағы жобалардың негізі – барлық мемлекеттік басқару органдарының немесе РФ субьектілерінің ақпараттық жүйесінің барлық элементтеріне эффективті түрде дамитын формализацияланған схеманы құру. ИТ-стратегияны өңдеу қаржы тәуекелдерін минимизациялауға және РФ субъектінің, басқару мекемесінің ақпараттық даму кезеңдерін анықтап көруге мүмкіндік береді.

AT Consulting мемлекеттік басқару органдарына арналған ит-стратегия және ит-инфраструктура жобасын дайындауда қызмет көрсетуді ұсынады:

Шешілетін мәселелер:

- Басқару органының даму жоспарлары мен стратегиясы, ағымдағы және жоспарланған жобалар мен ИТ-инфраструктураны дамыту жайында мәліметтерді жинау және анализдеу;

- ИТ-инсфраструктурасы мен ИТ-қызметтерін көрсетуді дамыту және қолдау процестерін қарастыру;

- ИТ-инфраструктурасы мен процестеріндегі ағымдағы проблемаларын анықтау, ИТ жағынан басқару органының өндірісін қамтамасыз ету үшін талаптарды анықтау (басқару органының даму стратегиясына сәйкес);

- Қажетті нәтижелерге жету үшін әдістерді сипаттайтын методологияны құру;

- ИТ дамыту концепциясын анықтайтын векторды, сонымен қатар мақсаттар мен дәйекті түрде жүргізілген жетістік критерийлерін құру;

- Жана мақсатты ИТ инфраструктура моделін, және оған тиесілі компоненттеріне деген талаптар мен олар арасындағы байланыстар,ИТ даму мен колдау процестеріне деген талаптарды анықтау;

- ИТ даму жоспарын құру, нормативті-құқықтық актілер және федеральді аймақтық заңнамалар жағынан ИТ қойылатын талаптарға сай жобалар портфелін анықтау;

РФ қаржы министірлігі немесе РФ субъектінің формасы бойынша жобалардың ИТ даму стратегиясы шегінде қаржы-экономикалық дәлелдеу. 

Пікірлер

Oracle

Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің бастығы, Вице-президент

Біздің ERP, CRM, EPM сияқты көш басшы АТ жүйелерімізде жоғары тәжірибелі болу және Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне ие болу,  AT Consulting компаниясын нарықтың талабына сай, атқаратын жұмыстарының жоғары стандарттарға сай екендігің бір дәлелі болып табылады.

Пікірлер

Oracle

Валерий Лановенко, Oracle өкілдігінің бастығы, Вице-президент

Біздің ERP, CRM, EPM сияқты көш басшы АТ жүйелерімізде жоғары тәжірибелі болу және Oracle Platinum Partner кәсіби беделіне ие болу,  AT Consulting компаниясын нарықтың талабына сай, атқаратын жұмыстарының жоғары стандарттарға сай екендігің бір дәлелі болып табылады.

Өкілдіктер